Допоможемо в важких ситуаціях:


✔ Напишемо роботи по будь-якому предмету
✔ Більш ніж 12 років успішної роботи
Контроль якості та перевірка на плагіат кожної роботи
4,8 середній бал наших робіт!
✔ Мы на зв`язку 24 годи на добу!

Дізнатися подробиці!

Не цікаво!

 
 
Конспект лекцій з соціології
1 Предмет, об`єкт і завдання соціології
2 Категорії та закони соціології
3 Структура соціології
4 Функції соціології
5 Соціологічне дослідження та його види
6 Програма соціологічного дослідження
7 Місце соціології в системі наук
8 Теоретичні передумови соціології
9 Соціальна думка XX ст.
10 Макросоціологічні теорії
11 Мікросоціологічні теорії
12 Парадигма, метатеорія і метасоціологія
13 Структура соціологічного знання
14 Типи соціологічних теорій
15 Фундаментальні та прикладні теорії
16 Вітчизняна соціологія
17 Основні напрямки сучасної соціології
18 Соціальна дія як первинний елемент соціального життя
19 Соціальні взаємодії і соціальні відносини
20 Соціальні статуси
21 Суспільство та екологія
22 Соціальні інститути
23 Інституціоналізація та розвиток
24 Мала соціальна група: лідерство і групова динаміка
25 Соціальні організації
26 Поняття культури в соціології. Види і функції культури
27 Основні елементи культури
28 Форми і різновиди культури
29 Розвиток і поширення культури
30 Політична культура
31 Культурні універсалії
32 Самодіяльні організації
33 Теорії розвитку особистості
34 Соціальна типологія особистості
35 Соціалізація особистості
36 Соціальний статус і соціальна роль
37 Концепції людських потреб. Соціальні потреби
38 Поняття сім`ї та її функції
39 Соціальний контроль
40 Девіантна поведінка
41 Соціальні рухи
42 Поняття соціальної структури
43 Соціальна нерівність і соціальна стратифікація
44 Сукупний соціально-економічний статус
45 Соціальний шар і соціальний клас
46 Суспільство в соціології
47 Типологія суспільства
48 Правова інформованість
49 Громадські організації
50 Соціальна система та соціальна структура
51 Соціальна стратифікація
52 Стратифікаційні системи
53 Вікова стратифікація
54 Соціальна мобільність. її види та типи
55 Соціальний розвиток і соціальний прогрес
56 Визначення соціального конфлікту
57 Виникнення і причини конфліктної ситуації
58 Характеристика і гострота конфлікту. Етапи протікання конфлікту
59 Суспільство та процеси модернізації
60 Загальна характеристика світового співтовариства і світового ринку
61 Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин
62 Світова система і процеси глобалізації
63 Постіндустріальне суспільство
64 Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення
65 Економіка як особлива сфера суспільного життя. Економічна соціологія
66 Безробіття та її форми
67 Демографія. Соціологія демографічних процесів